Запрошення на Загальні збори АПІТУ, 20 січня 2022

Надіслав: Офіс АПІТУ , дата: пн, 2021-12-20, 10:24
Членам АПІТУ

I. За дорученням Правління АПІТУ запрошую взяти участь у щорічних Загальних звітно-виборних зборах членів Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), що відбудуться у четвер, 20 січня 2022 року. 

Проєкт Порядку денного Загальних зборів членів АПІТУ:

1. Прийняття та виключення членів АПІТУ.
2. Звіт Правління АПІТУ.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Про внесення змін до Статуту АПІТУ (див. нижче)
5. Про Стратегічний план АПІТУ на 2022-2023.
6. Про фінансовий стан АПІТУ.
7. Вибори Правління АПІТУ.
8. Вибори Ревізійної комісії.
 
II. Програма зборів, формат, час і місце проведення будуть повідомлені додатково.
 
III. Повідомлення про Вашу особисту участь або копію довіреності для голосування на Загальних зборах (зразок) прошу надіслати до 12 січня 2022, а пропозиції до проєктів Порядку денного, Статуту та Стратегічного плану — до 17 січня 2022 року на адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ: office@apitu.org.ua
 
IV. Правління АПІТУ виносить для розгляду на Загальних зборах проєкт доповнень Статуту АПІТУ:
 
П.п. 5.2.1., 5.2.9, 5.2.10 Статуту АПІТУ викласти в такій редакції:
 
5.2.1.    Загальні збори членів Асоціації є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності. За рішенням Правління Загальні збори можуть проводитися як в очній, так і в дистанційній формі з використанням електронних технічних засобів. 
 
5.2.9.    Рішення Загальних зборів  розсилаються членам Асоціації у формі Протоколу, підписаного живим, або електронно-цифровим підписом  головуючого на Загальних зборахРішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Асоціації, її Правління та Виконавчої адміністрації. 
 
5.2.10.    Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Асоціації письмово повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання. Повідомлення членів Асоціації про проведення Загальних зборів допускається з використанням засобів електронної комунікації.
Генеральний директор Юрій Пероганич
 

Вітаємо на сайті АПІТУ!

Уподобайте нас у FaceBook: http://facebook.com/apitu.org.ua